ඉංජිනේරුවෙකු වීමට ඔබ කැමති ද ?


මේක අවුරුදු 14 කට කලින් (2002) පළවුණු පොතක්. ලියලා තියෙන්නේ රුසියන් ජාතින අනතෝලි මර්කුෂා කියලා ලේඛකයෙක්.
ඉංජිනේරුවන් වෙන්න කැමති අය විතරක් නෙවෙයි, නවීන තාක්ෂණයට ඇළුම් කරන හැමෝටම වැදගත් පොතක්.ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව ඉදිරි පරිච්ඡේද කිහිපයත් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.


හොයාගෙන කියවන්න කැමති අයට

ISBN : 955-951-077-7
අනුවාදය      : දැදිගම වි. රුද්රිගු

බෙදාහැරීම   : කුරුලු පොත්, 594/, නාවල පාර, රාජගිරිය

2 comments :